Razvrstati:  

Fabrički pogon fabrike PREKON

Prodaja
- Poslovni prostor

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina u Zrenjaninu, koja je u privatnom vlasništvu PREKON DOO iz Zrenjanina, Trg slobode 3-5, matični broj: 20110325, PIB…

Više detalja