O NAMA

O NAMA


MAT Real Estate DOO je preduzeće koje je osnovano 2014. godine sa primarnim ciljem da jedinstveno upravlja nekretninama matične kompanije.

Kompanija Matijević je osnovana 1994. godine sa primarnom delatnošću proizvodnje i prometa mesa, da bi različitim investicijama, delatnosti proširila i na poljoprivredu, ugostiteljstvo, trgovinu, reciklažu i ispitivanje zdravstvene ispravnosti. Pored ovoga, kompanija je i osnivač neprofitne fondacije dr Špiro Matijević.

Zbog ovakvog razvojnog puta kompanije stvorila se potreba da se formira posebno preduzeće koje će se baviti raznovrsnim nekretninama koje se nalaze u vlasništvu preduzeća u okviru kompanije. Naime, pored izdavanja i prodaje različitih objekata i zemljišta, preduzeće upravlja MAT hotelima, tržnim centrom Sad Novi Bazaar, kao i preduzećima Novotrans, Uzor, Tekstil promet i Sloboda.

Cilj stvaranja ovog preduzeća je pre svega centralizacija podataka i protoka informacija kako bi se u kontinuitetu prezentovala jedinstvena ponuda aktuelnih nekretnina svih preduzeća u sistemu, ali i unifikacija rada svih hotelskih objekata.

Tim ljudi zaposlenih u MAT Real Estate-u svakodnevno uspešno komunicira sa svim preduzećima u okviru preduzeća i na taj način uspešno prezentuje kompletnu ponudu nekretnina.